MERMOMOC — メルモモック

10. 12. 2011

D.I.V.O. institute Kolín

Vystoupí: Inau, Edoshův kurník, Smrad a Mermomoc

Kolin Mermomoc

Web ©©2008–17 Mermomoc. Design and Mermomoc typeface – Arche/Just B.
Mermomoc vydává Polí5 a trochu taky AOTOAO. Hrajeme na RADIO UNDERGROUND
skočit nahoru